Business Intelligence a reporting

Business Intelligence (BI) sa týka procesov, nástrojov a technológií, ktoré umožňujú organizáciám získavať a analyzovať dáta a potom použiť tieto informácie na vylepšenie svojich obchodných procesov a rozhodovania. BI umožňuje organizáciám zhromažďovať, organizovať a analyzovať dáta z rôznych zdrojov, ako sú interné systémy, zdroje z internetu, alebo aj sociálne médiá, a potom ich vizualizovať a analyzovať pomocou nástrojov ako je Power BI.

BUSINESS ANALÝZA

Business analýza by mala byť základným stavebným kameňom každej spoločnosti pre efektívne strategické plánovanie, definície cieľov a vízie.
viac informácií

VIZUALIZÁCIA DÁT

Vizualizácia dát je efektívnym nástrojom každej spoločnosti a jej riadiacich pracovníkov. Nie nadarmo sa hovorí, že obrázok je viac ako tisíc slov.
viac informácií

Poradenské riešenia

Potrebujete poradiť ako efektívne vyhodnocovať dáta? Ako ich získavať, ktoré informácie sú podstatné a ako ich správne spracovať?
viac informácií

BUSINESS ANALÝZA

Analýza vašej firmy, podniku, organizácie - jej zamerania, procesov, činností a ukazovateľov vám pomôže vidieť súvislosti, odhaľovať problémy a pomôže nasmerovať k nastaveniu správnych zmien, či rastu spoločnosti. Naši konzultanti dokážu so svojim nestranným pohľadom a dlhoročnými skúsenosťami pomôcť správne vyhodnotiť vaše potreby, navrhnúť zmeny a naučiť vás vidieť súvislosti.

Ako vám pomôže BI POWER ?
Pozrieme sa spolu na vašu spoločnosť.
Vyjasníme si vaše očakávania, kto ste, kde sa momenátlne nachádzate a kam chcete smerovať.
Zadefinujeme si ciele, vízie a dohodneme sa na stratégií.
Zanalyzujeme vaše procesy, identifikujeme a popíšeme ich.
Vypracujeme podklady pre definície ukazovateľov.
Ukážeme si čo je potrebné sledovať, prečo a ako dáta sledovať v súvislostiach.

VIZUALIZÁCIA DÁT

Množstvo rôznych dát a nudných tabuliek je problém jednoducho a rýchlo chápať v súvislostiach. Vďaka správnym vizualizáciam získate silný nástroj na okamžitý prehľad a kontrolu nad spracovávanými údajmi.

Máme dlhoročné skúsenosti s vizualizovaním business dát pre malé firmy ale aj veľké podniky pre rôzne úrovne riadenia.

Ako prebieha spolupráca s BI Power?

na základe stretnutia si povieme aké máme zdroje infromácií, čo nám hovoria a ako ich potrebujeme vidieť
v prípade potreby vypracujeme business analýzu na mieru
vytvoríme prehľad zdrojov informácií, nielen z vášho ERP informačného systému, a spojíme ich na jednom mieste

Základné riešenia pre malé firmy

základné informácie o firme v čitateľnej a zrozumiteľnej podobe (základný prehľad, tržby, výroba ...)
manažérska výsledovka - hospodárske výsledky v prehľadnej forme
prehľady predajov, cien - denný predaj, vývoj predaja, členenie na segmenty, časový vývoj
pohľadávky a záväzky

Pokročilé riešenia

analýza, popis a návrh optimalizácie procesov
analýzy ziskovosti - ziskovosť produktov a služieb, pomoc pri cenotvorbe, príjmy vs. náklady na výrobu
top produkty
oceňovanie výkonov - pomoc pri nastavení ceny práce / výkonu, simulácia
kombinované analýzy

PORADENSKÉ RIEŠENIA

Ako ponúknuť vhodné doplnkové služby, zobraziť prehľadné informácie o vašich klientoch, či zobraziť ekonomické ukazovatele na jednom mieste v potrebnej kvalite? Sme tím business analytikov s dlhoročnými skúsenosťami a praxou. Radi pomáhame firmám a ich riadiacim pracovníkom v správnom rozhodovaní, optimalizovaní procesov a vyhodnocovaní dát.

Poradenské riešenia BI Power
analýza konkurencie, doplnkových služieb
prehľady o vašich klientoch - výsledovky, súvahy a ekonomické ukazovatele na jednom mieste
nastavenie kontrol správnosti a úplnosti účtovníctva
doplnkový servis - kalendár splatnosti faktúr, riadenie pohľadávok
riešenia na mieru

KONTAKTUJTE NÁS

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne.
KONTAKTY
Tel.: +421 905 906 609
E-mail: info@bipower.sk
KANCELÁRIA
Horný Val 9/19
010 01 Žilina
FAKTURÁCIA
Tatranská 3111/8 
010 08 Žilina
IČO: 51214458
IČ DPH: SK2120628048
(c) 2023 BIPower, s. r. o. / webdesign & code
caletta.eu
file-emptyfile-addbubblechart-barsdiamondcrossarrow-right-circlechevron-right-circlelayerstext-align-left